Parçalanmış Ailelerin Çocukları Bağımlılık Riskiyle Karşı Karşıya