Sadece Eto değil kime fırsat verilirse değerlendirir!