Çipras Akdenizdeki gaz yataklarını Kıbrıs işletsin